Serduszka w Watykanie

Serduszka w Watykanie

Za kilka miesięcy minie dokładnie 25 lat istnienie szczecińskich „Serduszek”. To 25 lat wspaniałej muzycznej przygody, odkrywania talentów, budowania przyjaźni. To czas wytężonej pracy młodych artystów i wielu opiekunów. Nade wszystko było to 25 lat śpiewania o Bogu i dla Boga, a zatem czas wielu przeżyć dotykających ludzkich serc. Do najbardziej wyjątkowych wydarzeń z życia Zespołu bez wątpienia należą spotkania z papieżem Janem Pawłem II.  Jubileuszowe obchody nie mogły się zatem odbyć bez spotkania ze Świętym.

Dzięki uprzejmości i pomocy wielu ludzi udało nam się zorganizować pielgrzymkę jubileuszową do św. Jana Pawła II.  Wielką wdzięcznością otaczamy J.E. Ks. Abpa Konrada Krajewskiego, który z entuzjazmem przyjął pomysł naszej obecność i śpiewu w Bazylice Św. Piotra. Trud bezpośrednich przygotowań wzięli na siebie nasi rodzice oraz pani dyrygent Aleksandra Kunt i ks. Kamil Żyłczyński nasz duchowy i rzymski przewodnik.

Nasza pielgrzymka rozpoczęła się od wieczornego spaceru na Plac Świętego Piotra w przeddzień rocznicy zamachu na życie Papieża Polaka. W kolejnych dniach nasz szlak wiódł przez papieskie bazyliki, ruiny starożytnego Imperium Rzymskiego, najbardziej znane place i ulice wiecznego miasta. Nie zabrakło także widoku urzekającej panoramy z kopuły Bazyliki Św. Piotra, skąd próbowaliśmy dostrzec zarówno przyjmującego tego dnia nowych ambasadorów Papieże Franciszka jak i odpoczywającego w zaciszu murów watykańskich papieża seniora Benedykta XVI.

We wtorek 13 maja uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kościele św. Stanisława w Rzymie, w którym na modlitwę w ojczystym języku gromadzą się nasi rodacy. To miejsce szczególne ze względu na obecność relikwii św. Jan Pawła II, które po Mszy św. ucałowaliśmy oraz posługę znanych nam dobrze księży chrystusowców. Mszy świętej przewodniczył ks. Sebastian Sosnowski SChr, któremu dziękujemy za życzliwe przyjęcie. W Eucharystii uczestniczyły przeżywające biały tydzień dzieci, dla których i z którymi zaśpiewaliśmy nasze ulubione pieśni i piosenki pochodzące m.in. z płyty „Choć wiatr już zamknął księgę”.

Środa na Watykanie to, od czasów Piusa XI, dzień audiencji generalnej z udziałem Ojca Świętego. Wśród 100 tyś. pielgrzymów zebranych na Palcu Św. Piotra znalazły się także „Serduszka”. Wczesną pobudkę i oczekiwanie w wielkim tłumie na wejście na plac wynagrodziły nam uśmiech i błogosławieństwo przejeżdżającego obok nas Papieża Franciszka.

Mimo wielu wzruszeń i pięknych przeżyć, punkt kulminacyjny naszej pielgrzymki ciągle był jeszcze przed nami. Czwartkowy poranek, a wraz z nim Msza święta w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra przy relikwiach św. Papieża Polaka, nadały sens całej naszej wyprawia, a wcześniej wielu godzinom przygotowań repertuaru na to niepowtarzalne spotkanie. Dziecięcy śpiew, który niósł się po nawach i kaplicach u św. Piotra, a także docierał do domów naszych bliskich i przyjaciół za pośrednictwem Radia Watykańskiego, niósł wielkie wzruszenie, a za razem poczucie bycia u siebie. W naszej modlitwie pamiętaliśmy o wszystkich, którzy przez lata tworzyli Zespół i tych, którzy dziś wspierają nas na różne sposoby. Po Mszy św. nawiedziliśmy relikwie św. Jana XXIII oraz krypty pod bazyliką.

                Jesteśmy przekonani, że 25-lecie Zespołu przyniesie nam jeszcze wiele niepowtarzalnych chwil m.in. podczas festiwalu na Litwie i pielgrzymce do MB Ostrobramskiej, a także w październiku na koncercie jubileuszowym w Teatrze Polskim w Szczecinie.