Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Serduszka"

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Serduszka" jest niepubliczną placówką oświatowo - wychowawczą prowadzoną przez Parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Powstała ona 19 marca 1998 roku, a jej zasadniczym celem jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zajęcia mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Szczecin i Parafii, zajęcia odbywają się nieodpłatnie.

Ognisko proponuje zajęcia z języków obcych, rytmiki, naukę gry na gitarze i pianinie oraz udział w zajęciach zespołów muzycznych i koła misyjnego.

Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej: WESiT-I-4332/213/99
Dyrektor Ogniska: ks. Dariusz Pazdan SChr

Adres do korespondencji:
ul. Bogurodzicy 3, 70-400 Szczecin
e-mail: serduszka@chrystusowcy.pl
tel.: 91 431 08 80, fax: 91 431 08 81